Corbada a.s.

 • # Půdorys areálu a vizualizace

  Areál Havlíčkova se skládá  ze 7 hlavních budov, několika menších staveb a přístavků. Technický  stav většiny budov odpovídal jejich stáří a způsobu dosavadního využití.

  Areál se nachází na pozemku náležícímu k:
  Provincii: Česká Vysočina
  Subprovincii: Česko-moravská soustava
  Oblasti: Českomoravská vrchovina
  Celku:   Hornosázavská pahorkatina
  Podcelku: Jihlavsko-sázavská brázda
  Okrsku: Jihlavská kotlina

O projektu

Areál se nachází při severní  části centra města Jihlavy. Je vzdálen cca 250 metrů od hradebního okruhu historického centra města. Hranici areálu tvoří ulice Havlíčkova, Úvoz, Třebízského a Srázná. Rozkládá se na ploše 23 500 m2 a je koncipován jako městský blok. Je tvořen souborem budov vznikajících od počátku 19. století do současnosti. 

Účelem stavby je revitalizace bývalého areálu Tesly Jihlava na soubor budov s funkcí smíšenou městského typu a s převažující funkcí obytnou. Cílem je otevření dosud uzavřeného komplexu s charakterem „brownfieldu“ a zajištění jeho prostupnosti pro pěší, včetně úprav parterů tak, aby areál a jeho vnitroblok obohatil veřejný prostor města Jihlavy. Výroba v původních objektech byla postupně přesunuta do nového areálu a tím se naskytla možnost oživit celý komplex. Původní ráz areálu je zachován, dostane nový vzhled a náplň.

Urbanistická  struktura se zásadně nemění ve vztahu k okolí, rekonstruované objekty budou přetvořeny pro nové účely: Domov pro seniory, Lékařský dům, Administrativní prostory, Školicí středisko, Hotel, VŠ koleje, Restaurace, Kavárna, Mateřská školka, Centrum pro matku a dítě, Galerie s dílnou, Prádelna. Nevhodné objekty ve vnitrobloku byly zbourány a nahrazeny novostavbami devíti a šesti podlažních bytových domů. V rámci obou novostaveb budou vybudovány víceúrovňové podzemní garáže, sloužící pro parkování rezidentů s možností využití i pro veřejnost. Venkovní prostory uvnitř areálu budou veřejně přístupné pro pěší.

Vytváříme pro Vás skvělé místo pro bydlení s kompletní občanskou vybaveností. MHD je vzdáleno cca 50 metrů od areálu. V blízkosti je autobusové nádraží, Městské vlakové nádraží, nákupní centrum, fitness, Zoo Jihlava, park s letním kinem a další možnosti pro strávení volného času.

Areál zajišťuje pro Vaše bydlení nadstandardní bezpečnost, která  je tvořena 24hodinovou ostrahou a kamerovým systémem.

Jako relaxační a společenská plocha slouží park o rozloze cca 1 ha s vodní plochou, hřištěm na pétanque a s altánkem. Původní staleté stromy budou dotvořeny zelenými plochami a výsadbou dřevin. Po 22. hodině bude park uzavřen veřejnosti. 

Sledujte webové  stránky, abyste byli mezi prvními, kteří si mohou vyzkoušet vzorový  byt. 

Orientační  časový průběh

I. etapa: Lékařský dům, Domov pro seniory, Bytový dům, Garáže
Termín zahájení: 1.polovina 2010
Termín dokončení: 1.polovina 2012

II. etapa: Administrativa, Hotel, Mateřská škola, Prádelna
Termín zahájení: 1.polovina 2012
Termín dokončení: 2.polovina 2013

III. etapa: Bytové domy, Kavárna s galerií, VŠ koleje, Restaurace, Park
Termín zahájení: 2.polovina 2013
Termín dokončení: 2.polovina 2014
 

 

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.