Corbada a.s.

Další projekty Corbada

Společnost CORBADA a.s. získala výrobní areál v Havlíčkově ulici ve veřejné soutěži, konané v první polovině roku 2007 a to díky nejvyšší nabídce, učiněné předchozímu majiteli, společnosti Tesla Jihlava a.s., jež vlastní výrobu přesídlila do nově vybudovaného výrobního areálu.

Společnost vlastní 5 fyzických osob převážně podnikajících ve strojírenském průmyslu, věnujících se v posledních letech investičním a developerským projektům. 

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.