Corbada a.s.

Historie

Historie areálu sahá až  do počátku 19. století. V roce 1801 přišel do Jihlavy Johann Tost, skoupil několik domů na tehdejším Dolním Špitálském předměstí (u dnešní Halvíčkovy ulice) a dal vystavět tovární budovu na výrobu sukna. Továrna zbankrotovala v roce 1811. Podnik šel do konkursu a pro složité soudní spory se jeho vyrovnání vleklo až do roku 1843. Po všech velkých plánech na zbudování velké soukenické firmy zůstala v Jihlavě tovární budova, kam umístila státní správa v červenci roku 1851 tabákovou továrnu, přestěhovanou z Louky u Znojma. Tím čelila nezaměstnanosti, která se zvýšila díky krachu soukenické výroby. Produkce cigaret, doutníků a ostatních tabákových výrobků se stále zvyšovala, a to si vyžádalo i postupně rozšiřování výrobních ploch.

Tovární komplex se postupně  rozšiřoval a v roce 1856 byly přistavěny nové budovy. Stavební vývoj byl ukončen v polovině 30. let 20. století. Tabáková továrna byla prvním, dlouho jediným a také největším státním podnikem v Jihlavě. Se stále se zvyšující se výrobou vzrůstal v dalších desetiletích i počet pracovníků a továrna zaměstnávala přibližně 1 300 pracovníků, ze značné části žen. V roce 1958 byla výroba tabákových produktů v Jihlavě ukončena a výroba byla přesunuta do podniku v Kutné Hoře.

V roce 1985 byla zahájena výstavba nového areálu v městské části Hruškové Dvory. V roce 1990 se stala Tesla státním podnikem a k další změně došlo v roce 1992, kdy byl v celé zemi zahájen privatizační proces. Tesla byla zprivatizována hned v první vlně a od 1. května 1992 nese název TESLA Jihlava, akciová společnost. K podstatným změnám došlo i v oblasti výroby. V devadesátých letech prodělal elektrotechnický průmysl v České Republice nejhlubší propad ze všech odvětví národního hospodářství. Podniky pracující v tomto oboru byly zastaveny tvrdé konkurenci světově známých výrobků proti světové konkurenci. TESLA Jihlava si své postavení na trhu elektrotechnických součástek zachovala, ale ve značně pozměněné podobě. V roce 2007 Akciová společnost Tesla Jihlava prodala výrobní areál akciové společnosti Corbada.

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.