Corbada a.s.

VTP s galerií a kavárnou

Technologický park Jihlava (VTP)

Technologický park Jihlava je projekt, jehož hlavním předmětem je provozování vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru.

Vybudované podnikatelské prostory (kanceláře) a datové centrum vědeckotechnického parku s podnikatelským inkubátorem budou dosahovat celkovou rozlohu 7 657m2 .

Nedílnou součástí Technologické parku Jihlava budou i prostory podporující vytváření vzájemných pracovních i mezilidských kontaktů – společenské centrum inovativních podnikatelů a jejich partnerů – kavárna s jídelnou, HUB (společný coworkingový prostor), showroom.

Vizí Technologického parku Jihlava je být moderní infrastrukturní a informační základna pro rozvoj multioborových inovací v celonárodním měřítku, které přispívá k posilování konkurenceschopnosti, znalostní ekonomiky a prosperity kraje Vysočina vytvářením podmínek pro rozvoj inovativních firem a vznik začínajících podnikatelů.

Datové centrum Czech IT Cluster

Výstupem projektu bude společné datové centrum, poskytující infrastrukturní cloud computingové služby pro IT společnosti sdružené v CZECH IT CLUSTER na úrovni Tier II+ (dle metodiky Uptime institutu).

V souladu s posláním Klastru chceme spojením členských kapacit, znalostí a finančních prostředků vybudovat společnou klastrovou infrastrukturu pro poskytování cloud computingových služeb, která podpoří konkurenceschopnost našich členů na trhu IT služeb.

Datové centrum bude využíváno primárně členy CZECH IT CLUSTER jako komunitní cloud (IaaS, PaaS). Koncovým uživatelům budou prostředky DC poskytovány pouze jako součást konkrétní CC služby, zajišťované našimi členy. Část kapacity DC (5-10%) bude rezervována pro inovační společnosti zasídlené ve VTP Jihlava, kde je projekt realizován. Dosáhneme tím významného synergického efektu z propojení služeb VTP podporujících inovativní podnikání a nejmodernějších IT technologií datového centra.

Galerie a kavárna

Galerie, v přízemí  bude tvořena sloupy a bude nabízet veřejnosti umělecký prostor a možnost konání Vašich společenských i soukromých akcí. Prostory galerie umožní bohatý kulturní život obyvatelům Jihlavy zahrnující vernisáže a přehlídky. Zároveň bude sloužit jako řemeslná dílna pro tvůrce uplatňující Axmanovou technika hmatového modelování. Počítáme se stálou expozicí jejich výtvarných děl, která bude otevřena jak návštěvníkům, tak stálým rezidentům. Součástí galerie bude také kavárna, kde se mohou pracovně uplatnit lidé s handicapem. V přízemí počítáme i s prostory pro obchodní činnost, tak abychom zejména stálým rezidentům zajistili plnou občanskou vybavenost. Výsledné architektonické řešení přináší moderní a dostupné bydlení v krásných historických budovách pro všechny, kteří se nepřizpůsobují prostoru, ale sami přetváří prostor podle svého životního stylu.

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.