Corbada a.s.

Akce

  • #

     

Umění s handicapem

Umění s handicapem je projekt společnosti Služby Jihlavské Terasy o.p.s., v rámci kterého byla v krásných prostorách bývalé Tesly na ulici Havlíčkova v Jihlavě vybavena kavárna spojená s galerií prezentující umění handicapovaných umělců, jak vyplývá z názvu projektu. Primárním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příležitostí pro lidi ohrožené vyloučením z trhu práce, a to jak z důvodů sociálních či zdravotních omezení.

Projekt vytvořil unikátní propojení kavárny s prostorem pro pořádní výstav především začínajících umělců. Kavárna je zároveň propojená s dílnou, která nabídla pracovní pozice pro práci s hlínou s využitím Axmanovy techniky, určené primárně pro osoby se zrakovým postižením.

V rámci projektu Umění s handicapem vnikla v Jihlavě nová galerie, která pomáhá prezentovat v důstojných podmínkách různorodá díla neznámých handicapovaných umělců a nabízí jim šanci prezentovat se široké veřejnosti a tím možnost více se zapojit do společenského života.

Naší snahou bylo nabídnout široké veřejnosti v Jihlavě služby, které nejsou v Jihlavě dostupné, a přitom jsou atraktivní a žádané. Jedná se tedy o galerii, nácvikovou kavárnu a prostor pro workshopy, výstavy, nabídku výrobků, která jsou výsledkem práce zdravotně handicapovaných zaměstnanců.

 

Projekty:

logolink

Integrovaný operační program:

Společnost Služby Jihlavské Terasy o.p.s. získala dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) na vybavení gastroprovozu spojeného s galerií. Projekt nese jméno Umění s handicapem, reg.č. CZ.CZ.1.06/3.1.02/01.07548
Projekt Umění  s handicapem je zaměřen na zaměstnávání osob ohrožených vyloučením na trhu práce. Jeho hlavním cílem je začlenit cílové  skupiny zaměstnanců do pracovního procesu a tím jim umožnit plnohodnotné zapojení do společnosti a podpořit jejich soběstačnost. To vše díky jejich zapojení do zážitkové  kavárny fungující jako kulturně vzdělávací komplex, který je zaměřen na prezentaci umění handicapovaných.
Dílčími cíly projektu jsou:
  1. vytvoření kavárny, kde budou obsluhovat zaměstnanci vybraní ze skupin cílových osob ohrožených sociálním vyloučením,
  2. provozování řemeslné dílny, kde budou vybraní zaměstnanci zaučeni a kde se budou vytvářet umělecké předměty pro galerii či na zakázku
  3. prodejní galerie, ve které budou práce prezentovány a také nabízeny k prodeji, společensko-kulturní akce určené pro privátní i firemní klientelu (cateringy, vánoční večírky, vernisáže).
Screen Shot 2015-01-19 at 08.30.47
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost:
Projekt Umění s handicapem (CZ.1.04/3.1.06/30.00163) byl také podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Z toho programu získaly Služby Jihlavské Terasy o.p.s. finanční prostředky na mzdy zaměstnanců kavárny/galerie/dílny. Dále získaly prostředky na rozvoj zaměstnanců na jejich vedení. Projekt přímo navazuje na fázi IOP, která provoz vybaví. Cílem projektu OP LZZ je naplňování cílů sociálního podnikání ve fázi otevření a provozu tohoto multimediálního a interaktivního komplexu.
Cílovými skupinami projektu jsou:
  1. Děti, mládež a mladí dospělí
  2. Osoby se zdravotním postižením, se zaměřením hlavně na osoby slabozraké či nevidomé
  3. Osoby závislé na návykových látkách

 

 Prohlášení: Vrámci projektu se zavazujeme dodržovat princip rovných přílěžitostí ve vztahu ke klientům i zaměstnancům.

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.